Památná kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně

   Kaple svatého Jana Nepomuckého v Děčíně-Chrástu byla postavena v letech 1870 až 1872 podle plánů vídeňského architekta Friedricha Schmidta. Od stejného autora potom pochází rovněž řešení interiéru a výtvarný návrh hlavního oltáře. Prováděcím stavitelem byl architekt Josef Mocker. Většina uměleckých a řemeslných částí vybavení kaple, kam patří oltář, sochy, pobíjené dveře i výmalba je dílem vídeňských autorů.

   Na místě dnešní kaple stával objekt stejného zasvěcení. Původní stará kaple svatého Jana Nepomuckého vznikla z iniciativy a z prostředků rozběleských farníků a jejich duchovního správce Franze Johanna Zinckeho roku 1722. Na vnitřním vybavení se pracovalo až do roku 1730. Plato vně kaple bylo vyzdobeno galerií soch Čtrnácti pomocníků v nouzi a šesti Ctností od litoměřického sochaře Josefa Fischera. V současnosti patří sochy k součástem vnitřní expozice. Z bohatého vybavení staré kaple zůstaly dnes zachovány pouze dva malované ovály s motivy svaté Barbory a Piety od Antona Kerna, které jsou v majetku biskupské konsistoře a dále tři plátna z bočních oltářů s motivy scén ze života Jana Nepomuckého od malíře rodu Thun-Hohensteinů – Johanna Christopha Gaubeho. Roku 1822 přešla kaple pod patronát hraběcího rodu Thun-Hohensteinů, která zde nechala vybudovat rodinnou kryptu. Avšak vandalské vpády si vynutily exhumaci ostatků a jejich přenesení do krypty kostela Povýšení svatého kříže v Děčíně. V současnosti je prostor krypty uzavřen.

   Roku 1998 byla v objektu nové kaple svatého Jana Nepomuckého městem Děčín zřízena veřejná expozice k dějinám objektu. Občanské sdružení „Iniciativa pro děčínský zámek“ převzalo na základě dohody s městem Děčín do správy i kapli svatého Jana Nepomuckého v Děčíně – Chrástu roku 2001. Záměrem sdružení se stalo výrazněji prezentovat tuto nejvýznamnější novogotickou památku Děčína a přiblížit ji tak návštěvníkům města.

Pavel Kovář