V době „koronakrize“ Ústecký kraj prostřednictvím pracovníků krajského úřadu a za výrazné spolupráce zaměstnanců Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, redistribuoval do kraje zhruba 7,5 miliónů kusů ochranných osobních prostředků. Většina z nich pocházela z dodávek státu, ať již od Ministerstva zdravotnictví ČR, nebo Ministerstva vnitra ČR. Část osobních ochranných prostředků nakoupil ale i Ústecký kraj z vlastních zdrojů. Také jsme distribuovali osobní ochranné prostředky ze skladu v Lovosicích, kdy hejtman Oldřich Bubeníček rozhodl o provedení krizového opatření v době nouzového stavu a nařídil okamžité poskytnutí věcných prostředků.

     V neděli 17. května 2020 nouzový stav končí. Dodávky od státu již v podstatě (až na avizované výjimky pro zdravotnictví – zejména ambulantní sféra) neočekáváme. Nad rámec (před krizí) běžného způsobu zásobování vás všech jsme pro ochranu všech pracovníků ve zdravotních službách, sociálních službách, školství, veřejné dopravy a na obcích (vč. dobrovolných hasičů a městských policií) dosud redistribuovali více jak

  • 4 mil. kusů ústenek,
  • 2,55 mil. ochranných rukavic,
  • 600 tis. kusů respirátorů (obvykle FFP2),
  • 60 tis. ochranných obleků a 60 tis. párů návleků na boty,
  • 17 tis. štítů a 73 tis. ochranných brýlí,
  • 55 tis. rychlotestů,
  • 60 tis. litrů desinfekce (většinu nakoupil Ústecký kraj),
  • a mnoho dalších nejen zdravotnických prostředků.

Pomalu se ale vracíme do normálu. Každý, kdo potřebuje ochranné či jiné potřebné prostředky, si je musí opatřit běžným nákupem tak, jako tomu bylo před nouzovým stavem. Děkujeme všem, kteří nám věnovali vlídná slova a poděkování. Vše jsme společnými silami zvládli. Redistribuce probíhala maximálně plynule, a pokud něco hned nefungovalo, podařilo se nám to s Vaší pomocí napravit.

     „Chtěl bych tímto moc poděkovat pracovníkům krajského úřadu i zaměstnancům Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, díky nimž jsme situaci kolem koronavirové krize zvládli, troufám si říct, s bravurou. Ačkoliv jsme se všichni ocitli v nové situaci a nemohli jsme předvídat, jak rychle se bude koronavirus šířit a jaké napáchá škody, dokázali jsme se všichni sjednotit a pracovat na co nejrychlejší distribuci osobních ochranných prostředků tak, aby se co nejdříve dostaly k poskytovatelům veřejných služeb. Věřím, že i díky maximálnímu nasazení pracovníků kraje a Správy a údržby silnic, se nám podařilo omezit počet nakažených v kraji,“ vyjádřil svůj dík hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

(zdroj: kr-ustecky.cz)