Teplická filharmonie v pražském Rudolfinu, svatyni české hudby


Roman Dietz, ředitel filharmonie

Jak se současná opatření dotkla filharmonie?

      Velmi významně. Prakticky ochromila celou činnost filharmonie, neboť pokud živé umění ztratí své posluchače, nemá možnost jakkoliv své umění předávat. Zrušily se nejen koncerty v tuzemsku a v zahraničí, ale přerušily se i všechny kontakty s účinkujícími a další aktivity. Nemáme možnost náhradní činnosti, nemůžeme ani společně zkoušet v sále, kde by nás bylo na jednom pódiu a ve stejném čase i více než 70, proto se členové filharmonie připravují na své koncerty samostudiem doma a na základě pokynů svých vedoucích skupin plní své povinnosti, i když v omezené míře.

Budou koncerty nahrazeny v jiném termínu?

     Některé ano, u jiných to bohužel nejde. Zpravidla to platí pro mimořádné koncerty, kde se snažíme najít náhradní termíny, ale u abonentních koncertů bohužel nemáme časový prostor, kam je dodatečně zařadit. Je nutné brát v úvahu, že uměleckou činnost plánujeme dva až tři roky předem, všechny termíny koncertů jsou často již smluvně zajištěny, náš koncertní kalendář je zcela zaplněn na více než 30 měsíců a jen velmi těžko lze najít minimálně čtyři dny za sebou, aby měl čas původní dirigent, sólista i orchestr. V případě mimořádných koncertů, které nevyžadují tak náročné zajištění, se budeme snažit najít termíny, ale jistě to nebude už v letošním roce.

Co se zakoupenými vstupenkami a abonentními vstupenkami?

      Za vstupenky na jednotlivé koncerty, zakoupené v pokladně Domu kultury, nebo prostřednictvím internetu, bude možno vrátit celou částku v místě, kde byly pořízeny. U abonentních vstupenek bohužel tuto možnost nemáme, neboť se vydávají v naší administrativě a technicky je to nerealizovatelné. Nezbývá nám nic jiného, než poskytnout následnou adekvátní slevu našim abonentům za neuskutečněné koncerty při nákupu nové abonentky na sezonu 2020-2021. Prozatím neznáme ani předpokládaný počet zrušených koncertů, proto se touto problematikou budeme podrobně zabývat, až se situace dostane do normálu. Naši abonenti budou včas informováni.

Co se bude odehrávat, když opatření potrvají delší dobu?

     Na tuto otázku bych potřeboval mít astrologické vzdělání. Optimisté očekávají postupný návrat ke koncertní činnosti 8. června, pesimisté až na podzim letošního roku. Obě varianty už nyní významně ovlivňují nejen naši koncertní činnost, ale i festivalovou. Byli jsme nuceni zrušit zbývající abonentní koncerty, čímž koncertní sezonu již nedohrajeme a bohužel jsme byli nuceni zrušit i festival L. van Beethovena, neboť omezení zasahuje do poloviny termínu konání festivalu a navíc se nám nepodaří zajistit dopravu zahraničních umělců. Zrušení festivalu nás mrzí nejvíce z toho důvodu, že jsme měli připraveno mnoho akcí ke 250. výročí narození L. van Beethovena.

Mají současná opatření vliv na financování filharmonie?

     Na tomto místě je vhodné si především připomenout, jakou obrovskou výhodu a podporu máme ve svém zřizovateli, který dává našim filharmonikům jistotu, že nepřijdou o práci a nebudou mít z čeho platit své životní náklady. V horší situaci jsou nezávislé scény a umělci tzv. „na volné noze“, kteří přišli ze dne na den o často jediný svůj zdroj příjmů. I proto se vzedmula vlna solidarity posluchačů, kteří se vzdali nároku na vrácení vstupného a tímto alespoň částečně podpořili kulturu naší země. Přesto, že se i nám významně snížily příjmy z tuzemské a především zahraniční koncertní činnosti, máme financování základních potřeb, tedy prostředků na platy, zajištěno od našeho zřizovatele. Na druhou stranu se nám zrušením našich koncertů a festivalu podaří uspořit nemalé finanční prostředky, tím bychom mohli překlenout toto nelehké období. Čelem se k této situaci postavilo i ministerstvo kultury, které schválilo zvýšený objem dotací pro naši filharmonii na dvojnásobek oproti minulému roku. Jsem velmi rád, že naše filharmonie má tuto finanční jistotu a není to vůbec samozřejmé. Zaznamenávám velké problémy v jiných orchestrech i divadlech po celé ČR, kde hrozí velké snižování financí, čímž bude ohrožena samotná existence těchto institucí. S obavami však vyhlížím do následujícího roku 2021, kdy lze očekávat propad veřejných zdrojů a celá kultura i jiné oblasti se budou potýkat s nedostatkem financí. Věřím, že i tuto situaci zvládneme a bude zachována přízeň našemu orchestru, který v Teplicích působí již dvě staletí.

Jaké změny filharmonie plánuje díky opatření v nejbližších měsících?

     Byla nám zrušena celá řada významných koncertů v tuzemsku i v zahraničí. Měli jsme plánované koncerty na festivalech Jaro Josefa Suka a Martinů fest v Poličce, dva koncerty na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov, koncerty v Děčíně, Praze, ale i v Lipsku, Hamburku, Düsseldorfu, Brémách či Berlíně, všechny tyto koncerty jsou nyní zrušeny. Ovšem jsme připraveni zahájit kdykoliv naši koncertní činnost v Teplicích, a to i v omezených podmínkách tak, jak nám doporučí ministerstvo zdravotnictví. Letní koncertní sezona tak bude patřit výhradně teplickým posluchačům, předpokládám, že většinou v Zahradním domě buď na venkovní terase, nebo i uvnitř v závislosti na stanovených podmínkách. Posluchači si nás v Teplicích tedy užijí více než v předešlých letních sezonách. Návrat k normálu očekáváme od poloviny září, kam směřujeme svou pozornost v přípravě přeložených koncertů v Českém Krumlově a k zahájení naší nové koncertní sezony 8. října. Důležité ovšem je, aby se k nám naši posluchači po odeznění této krize opět vrátili a chodili do koncertních sálů ve stejně velkém počtu. Držme si palce a dívejme se do budoucna s optimismem.

(zdroj: red.)