Postupné uvolňování bezpečnostních opatření související s onemocněním COVID-19 se týká i škol v Ústeckém kraji. Zatímco mateřské školy mohly fungovat za určitých hygienických podmínek po celou dobu nouzového stavu a záleželo pouze, po dohodě se zřizovatelem, na rozhodnutí ředitele školy, do školních lavic se od 11. května 2020 mohou vrátit také žáci devátých tříd základních škol a posledních ročníků škol středních. Od 25. května 2020 pak mohou docházet do školy žáci prvního stupně základních škol. Jenom v Ústeckém kraji se jedná přibližně o 40 tisíc žáků.

     Docházka je dobrovolná, záleží na rozhodnutí rodičů. Ve třídě může být maximálně 15 žáků, každý žák pak musí mít minimálně dvě roušky na den a sáček na jejich uložení. Důležité je, aby rodiče žáků vyjádřili zájem o docházku jejich ratolestí do školy. U žáků devátých tříd tak musí učinit do dneška a rodiče žáků prvního stupně základních škol do 18. května 2020. Jakým způsobem mají rodiče vyjádřit zájem, musí být informováni školou. Nezbytné také je, aby rodiče nezletilých žáků podepsali Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ostatní žáci se pravděpodobně vrátí do školních lavic až v novém školním roce. „Všechny školy nyní čeká nelehké období související s přísnými hygienickými opatřeními a organizačními změnami. Podle toho, jak hovořím s jednotlivými řediteli škol, jsem přesvědčen, že vše skvěle zvládnou,“ uvedl náměstek pro školství Petr Šmíd. Podrobnější informace k docházce žáků do školy v tomto školním roce najdete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ústeckého kraje.

(zdroj: kr-ustecky.cz)