Náves se zámkem v Tuchořicích (Lounsko)

   Necelých 10 kilometrů jihovýchodně od Postoloprst se nachází obec Tuchořice, o které první zmínka pochází z roku 1239, kdy se jednalo o sídlo Adama z Tuchořic. V roce 1300 ves patřila Mikuláši a Přibyslavu a v roce 1394 Janu, Matěji a Otíkovi Žáčkovi z Tuchořic. Během let se zde vystřídalo mnoho majitelů, k nimž v 17. a v 18. století patřil též rod Clary Aldringenů.

   Na návsi Tuchořic se nachází novodobá budova zámku z 19. století s nárožními rizality a věží ukončenou cimbuřím. Zámek, který není přístupný veřejnosti, spatříme s částí návsi na pohlednici z roku 1900. Na jeho místě stávala kdysi středověká tvrz. Na návsi je též situován raně barokní sloup Panny Marie z roku 1680 se sochami sv. Šebestiána, Rocha, Jana Nepomuckého a Rozálie na nárožních soklech. Původně gotická kaple Nanebevzetí Panny Marie při silnici na Dubčany byla přestavěna roku 1666 a v roce 1732 dostala saktusní věžičku.

   Na severovýchodním okraji obce, poblíž silnice na Lipno, nalezneme bývalý vápencový lom s významným geologickým profilem. Jedná se o naleziště zkamenělin z období mladších třetihor. Na jihovýchodním okraji obce, při silnici na Markvarec, u domu číslo 36, leží zase paleontologické naleziště s výskytem kosterních zbytků třetihorních obratlovců. U rybníka na severovýchodním okraji obce naleznete 320 let starý dub letní s obvodem kmene 680 cm. Přibližně 2 km na jihovýchod od obce v lese poblíž Třeskonic se rozprostírá Kozinecká stráň s teplomilnou doubravou na opukovém podloží s bohatou populací třemdavy bílé. V obci se narodil významný pozounista Josef Hilmer (1872-1930) – profesor na pražské konzervatoři, který působil v symfonických orchestrech nejen u nás, ale i v zahraničí.

Pavel Kovář