Po naučných stezkách v Českém středohoří

     Krajina Českého středohoří, přitažlivá především pro svůj kopcovitý ráz s desítkami vrcholů, je i domovem mnoha vzácných živočichů a rostlin. Řada z nich patří mezi chráněné. Příjemnou procházkou lesem, při které se dozvíte i zajímavé informace o okolí, může být nejedna místní naučná stezka.

     Naučná stezka Březina u Kostomlat pod Milešovkou seznamuje návštěvníky na celkem sedmi naučných tabulích s místní přírodou i historií. Celková délka je necelých 8 km a začíná u rozcestí U rybníčku, odkud vede směrem k hradu Kostomlaty, dále k rozcestí U Velké Jedle až k Vojenskému rybníku. Pod Stříbrným vrchem se lesní cestou vrací na rozcestí U rybníčku.

     Na pravé straně Labe v okolí vesničky Hlinná najdete Naučnou stezku Hlinná – Kamýk, která vás provede ke kapli Narození sv. Jana Křtitele a přes Plešivec zpět. Sedm informačních tabulí se věnuje historii hornin a přírody, tabule na sebe automaticky nenavazují, proto můžete trasu začít kdekoli. Z Hlinné lze pokračovat i na druhou stranu, do přírodní rezervace Holý vrch.

     Zajímavou procházkou je výšlap z Brné do kopce Průčelskou roklí k Průčelskému vodopádu, odkud pokračujte po Naučné stezce Pod Vysokým Ostrým. Dojít můžete až k samotné vyhlídce Vysoký Ostrý či okolo Přírodní rezervace Sluneční stráň k hradu Střekov.

     Poslední pozvánka je za přírodní památkou Magnetovec – Skalní hřib. Ojedinělý skalní útvar nazvaný Skalní hřib je schován vysoko v lese a jsou od něho krásné výhledy na České středohoří. Dojdete k němu z obce Velké Březno po zelené přes rozcestí Fráž. Celý okruh má necelých 9 km.

(zdroj: stredohori.cz)