Obyvatelé našem regionu severních Čech zaplatí od května letošního roku za vodné a stočné o zhruba čtyři koruny méně než doposud. Díky změně DPH z 15 % na 10 % klesne cena za tisíc litrů vody na 98,91 Kč.

     Částku, kterou platí za vodu, odběratelé často vnímají pouze jako cenu za dodání této suroviny. „Je důležité si ale uvědomit, že se vlastně jedná o platbu za dvě služby. Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do statisíců objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu, to je náročný a nákladný proces,“ vysvětluje generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.

Při stanovení vodného a stočného se již od svého založení společnost řídí zásadami sociální únosnosti ceny a solidární ceny na celém území působnosti, a to tak, aby cena pravdivě odrážela skutečné oprávněné náklady dané podmínkami v regionu. „Navzdory rostoucím cenám stavebních prací, energií a lidské práce se nám daří držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální únosnosti, tedy pod dvěma procenty z čistých příjmů domácností v regionu. Ve srovnání s tímto ukazatelem cena vody již několik let dokonce klesá,“ doplňuje mluvčí SVS Mario Böhme.

     SVS jako vlastník vodárenské infrastruktury a její provozní společnost SčVK se starají o téměř 13 tisíc kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí a o více než 1 300 objektů, jako jsou úpravny vod, čistírny odpadních vod, vodojemy a podobně. Zásobují 1,1 milionu obyvatel na území desetiny rozlohy České republiky.