Muzeum města Ústí nad Labem vyzvalo seniory k sepsání „Pamětí z karantény“. Vybrané ukázky z doručených pamětí plánuje průběžně zveřejňovat na svých webových stránkách a na muzejních profilech na sociálních sítích. „V budoucnu by muzejníci rádi vydali sesbírané vzpomínky v klasické tištěné podobě,“ potvrdil ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek. Zatím historikům dorazily vzpomínky od několika autorek a autorů, včetně bývalých spoluobčanů z Německa.

     Životní dráhu od narození v malé vísce v Českém středohoří, válečná léta a poválečný odsun až po osud v novém domově v Sasku-Anhaltsku popsala paní Hedwiga Rothe. „Z nás osmi sourozenců, žije ještě moje sestra Marie, které je 103 let, já a můj bratr Willi,“ poznamenala na závěr svého dopisu sedmaosmdesátiletá autorka. O výzvě se dozvěděla z článku ze saských novin, které zaujala kampaň ústeckých muzejníků pro dobu nucené koronavirové karantény. „Tou trpí nejvíce právě senioři, nejen na české ale logicky i na německé straně hranic. A přestože výzva byla primárně určená pro obyvatele Ústecka, jsme rádi, že se zapojují lidé z různých koutů. Například v Sebranicích na Svitavsku jsme inspirovali místní spolek milovníků tradic ke sběru vzpomínek na draní peří,“ poznamenal koordinátor projektu historik ústeckého muzea Martin Krsek.

(zdroj: muzeumusti.cz)