I v současné době nouzového stavu, kdy složky integrovaného záchranného systému pomáhají obecním a krajským samosprávám zabránit šíření pandemie koronaviru, musí hasičské jednotky zasahovat u požárů. Některé požáry svým rozsahem vyčerpaly velké množství sil i prostředků. V době, kdy hasiči zásadním způsobem participují na opatřeních proti COVID-19, Ústecký kraj opravdu potřebuje každého z nich. Žádáme proto obyvatele Ústeckého kraje, aby se snažili v maximální možné míře předcházet možnému vzniku požárů, zejména při pohybu a pobytu v přírodě. V současné době nejsou příznivé povětrnostní podmínky, je dlouhodobě sucho a větrno. Prosíme, odložte pálení klestí a dalšího biologického odpadu na jiné období. Při kouření a jakékoli manipulaci s otevřeným ohněm buďte maximálně opatrní. Nezapomeňte, že je zákonem zakázáno nejen kouření a rozdělávání otevřeného ohně v lese, ale i plošné vypalování trávy a porostů.

(zdroj: kr-ustecky.cz)