Teplické muzeum nezahálí ani v době pandemie. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a rozhodnutím zřizovatele muzea, Ústeckého kraje, je sice pro veřejnost od 13. 3. 2020 až do odvolání uzavřeno, ale badatelské dotazy zde zodpovídají i nadále e-mailem nebo telefonicky. Ve foyer teplického zámku si ve vitríně i v měsíci dubnu můžete zdarma prohlédnout exponát měsíce, tentokrát jsou to: Zoomorfní popelníky z teplické „Ditmarky“ – 135. výročí založení továrny na keramiku v Teplicích – Trnovanech. Teplická „Ditmarka“ jako jedna z mála keramických závodů v teplickém regionu funguje nepřetržitě od svého založení v roce 1885 bratry Urbachovými až dosud. Od roku 1992 patří pod nadnárodní společnost Ideal Standard Europe, která patří mezi přední výrobce sanitární keramiky a zařízení koupelen, kuchyní a wellness. Dnešní továrna Ideal Standard a.s. Teplice se v meziválečném období proslavila pod značkou Ditmar-Urbach a po znárodnění v roce 1948 byla známá jako SPOJKER, Spojené keramické závody Teplice. Jako exponát měsíce dubna kurátorka sbírek užitého umění MgA. Jitka Bažantová vybrala několik zajímavých popelníků ve tvaru zvířat, které jistě ještě zdobí řadu nejen teplických domácností.

     V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem je zaveden NOUZOVÝ REŽIM VSTUPU do foyer teplického zámku: nevstupujte, pokud už ve foyer někdo je a dodržujte bezpečné rozestupy. V případě nedodržování těchto doporučení bude foyer teplického zámku pro veřejnost uzavřeno. Veškerá opatření, která vláda schválila kvůli šíření koronaviru, potrvají až do odvolání.

 (zdroj: muzeum-teplice.cz)