Krajské dobrovolnické centrum koordinuje lidi, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří jsou ochotni pomoc poskytnout v době pandemie koronaviru. Ústecký kraj ho zřídil ve spolupráci se sociálními partnery jako místo sběru všech forem dobrovolnických nabídek a poptávek. Nachází se v prostorách Dobrovolnického centra, z. s. na adrese Prokopa Diviše 1605/5 v Ústí nad Labem. Jeho činnost spočívá v evidenci nabídek dobrovolníků a žádostí o pomoc, jejich třídění a přípravě k vyřízení. Zatímco na začátku své působnosti mělo kolem 50 dobrovolníků, dnes jich je již kolem 90. Stále se však hlásí noví lidé, kteří se chtějí jako dobrovolníci zapojit. Krajské dobrovolnické centrum obdrželo od Ústeckého kraje darem čtyři notebooky a čtyři mobilní telefony pro potřeby své činnosti. Výpočetní technika je pro činnost koordinačního centra zcela klíčová, a to nejen pro komunikaci jednotlivých dobrovolníků, ale také evidenci dobrovolnických nabídek i poptávek. S rostoucím počtem dobrovolníků zároveň rapidně roste počet žádostí o pomoc. Ústecký kraj dále zapůjčil koordinačnímu centru služební vozidlo a přispěl mu na pohonné hmoty částkou 50 tisíc korun. Automobil centrum využije pro rozvozy nouzové pomoci, pomůže tak rychleji uspokojit potřeby jednotlivých žadatelů. Ústecký kraj si váží všech, kteří v době nouzového stavu nezištně pomáhají druhým lidem, ať již šitím roušek, výrobou dalších ochranných prostředků, dodáním potřebného materiálu, či nabídkou svých služeb. Obyvatelé Ústeckého kraje, různé firmy a organizace i školy projevili obrovskou soudržnost a společnými silami pomáhají všude, kde je to potřeba. Takovým člověkem je například také pan Josef z Mostu, který zdarma opravuje šicí stroje švadlenkám šijícím roušky a po telefonu radí, jak lze šicí stroj opět uvést do provozu.

Kontakty na Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci

tel.: +420 732 893 232
e-mail: dcul.dobrovolnici@seznam.cz 

Ústecký kraj zapůjčil Krajskému koordinačnímu centru dobrovolnické pomoci automobil

(zdroj: kr-ustecky.cz)