Ústecký kraj realizoval celkem již deset vln poskytnutí osobních ochranných pomůcek poskytovatelům sociálních služeb. Člen Rady Ústeckého kraje s kompetencí pro oblast sociálních věcí Miroslav Andrt zhodnotil stávající situaci: „Troufám si tvrdit, že přes všeobecný nedostatek ochranných roušek, respirátorů, rukavic nebo desinfekce, ve srovnání s ostatními kraji, odešlo našim poskytovatelům sociálních služeb významně více materiálu. Vše je přehledně doložitelné ve zveřejněných soupisech. Prioritu měly hned od samého počátku domovy pro seniory a se zvláštním režimem právě proto, že se zde nachází nejohroženější skupina klientů. Díky materiálu ze skladu v Lovosicích se následně podařilo významně dovybavit i všechny další poskytovatele sociálních služeb. Pokud to nedostaneme určeno „shora“ jiným klíčem, pak se do sociálních služeb pravidelně přerozděluje celá čtvrtina všech ochranných pomůcek, které Ústecký kraj od státu získá.“

(zdroj: kr-ustecky.cz)