Architektonická soutěž o Cenu Nadace Proměny na obnovu parku Střed v Mostě má vítěze. Z pětice soutěžních návrhů porotu nejvíce zaujalo řešení, které přinesl tým architektů a krajinářů kolem Dipl. Ing. Tilla Rehwaldta a Ing. arch. Patrika Hoffmana. „Naším záměrem bylo udělat z parku znovu živé místo s jedinečnou zelení, udržitelnými vodními prvky a potřebným zázemím pro setkávání. Tyto potřeby vítězné řešení naplňuje, vyrovnává se i s rizikem vandalismu (objekty se dají snadno čistit a opravit) a s tím, abychom zvládli udržet provoz parku do budoucna,“ okomentoval výsledek soutěže primátor města Mostu Jan Paparega. Vítězné řešení využívá terénních modelací v podobě teras vzájemně provázaných cestami. Původní kaskádu vodních prvků zachovává z ekonomických důvodů jen částečně. Dva z vodních prvků ve středu parku nahrazuje pódiem pro menší kulturní akce a kavárnou s různými možnostmi posezení. V blízkosti kavárny architekti umístili hřiště pro nejmenší děti a další atraktivní prvky pro dospělé a seniory. Další multifunkční plocha hřiště s pobytovými schody propojuje park se stadionem. V oblasti sportoviště a dětského hřiště je zvažován kamerový systém. Návrh počítá i se zázemím pro správce. Důležitou součástí návrhu je i hospodaření s dešťovou vodou. Kácet se bude minimálně, další stromy se dosadí. Umělecká díla v parku zůstanou zachována. Se zahájením stavebních a vegetačních úprav by se mělo začít v roce 2021. Otevření parku se plánuje v roce 2022. Projekt podpoří Nadace Proměny Karla Komárka částkou 25 mil. korun. Celkové předpokládané náklady činí 60 miliónů korun.  

(zdroj: mesto-most.cz)

Vizualizace parku Střed v Mostě