Ředitel teplické botanické zahrady Petr Šíla:

„Rádi bychom vám představili nové logo naší zahrady, které začneme postupně používat.

Hledali jsme dva symboly. Tím prvním byl symbol pro botanickou zahradu – tedy symbol flóry . Tím druhým byl symbol města Teplice, resp. něčeho charakteristického, což je jednoznačně pramen. Tedy rozumějme léčebný pramen.

Po prvních skicách bylo jasné, že litera “B“ nám poslouží jako výchozí tvar pro symbol “flóry”, resp. listů (univerzální symbol pro botaniku) no a litera “T” si sama o sobě nahlas říkala: “vytvořte ze mě symbol pramene tryskajícího ze země”… 
Po spojení těchto dvou písmen/tvarů nám vznikla rostlina, která se skládá z počátečních písmen “T” jako teplická a “B” jako botanická. 

Tedy zjednodušeně řečeno:
“T” jako teplická a “B” jako botanická
“T” jako léčivý pramen a “B” jako lístky
“T” + “B” = symbol rostliny 🍀 +⛲️“