Krajská zdravotní, a. s., dnes otevírá ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově odběrová místa, v nichž budou zdravotníci provádět indikovaným pacientům, kteří mohou přijet i autem, odběr pro test na nákazu virem SARS-CoV-2. Odběrová místa budou v provozu každý den. „Vyšetření budou probíhat od 8.00 do 16.00 hodin. Odhadovaná kapacita je přibližně dvacet pacientů za hodinu. Musíme upozornit, že zdravotníci budou vyšetřovat pouze nemocné odeslané do odběrového místa Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.
Jak má člověk postupovat, když má sám podezření, že je nakažen koronavirem? Odpovídá Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.: „Pacient s příznaky nákazy virem způsobujícím onemocnění COVID-19 musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře nebo využít infolinku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, která je dostupná ve všední dny od 7:00 do 17:00 hodin na telefonních číslech: +420 736 233 176, +420 704 829 502, +420 703 365 986. Zde obdrží veškeré informace, jak nadále postupovat.“
Adresy odběrových míst: 
Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, plocha u pavilonu „J“
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12 A, 400 11 Ústí nad Labem, parkoviště u pavilonu „O“
Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, plocha u pavilonu nových operačních sálů, vjezd z ulice Anglická
Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha vedle pavilonu „A“
Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, plocha za pavilonem „D“, vjezd z ulice Beethovenova
V ústecké Masarykově nemocnici je navíc před pavilonem „B“ triážový stan, ve kterém zdravotníci třídí pacienty mířící s akutními potížemi na urgentní příjem Emergency.
(zdroj: tisková zpráva Krajské zdravotní a.s.) 

Instalace odběrového místa v mostecké nemocnici

Instalace třídícího místa v ústecké Masarykově nemocnici