Město Most letos v únoru nechalo umístit na  vytipovaných kontejnerových stáních po  městě 30 speciálních kontejnerů na použité oleje ze smažení a fritování z domácností. S ohledem na  aktuální odpadovou legislativu, která ukládá obcím povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a  tuků, má statutární město Most tuto povinnost splněnou již od roku 2016, kdy tuto komoditu občané mohli umísťovat na Sběrný dvůr. Nové kontejnery dávají občanům další možnost, jak s tímto druhem odpadu naložit. Použitý olej z kuchyně tedy již nemusí být likvidován vhozením do  komunálního odpadu, nebo vylitím do  kuchyňského odpadu. Olej vylitý do odpadu totiž působí problémy při čištění odpadních vod, jelikož v potrubí tuhne a zanáší jej, čímž způsobuje jeho nižší průtočnost a  v  krajním případě i  ucpání. Rovněž jsou upotřebené oleje ze smažení či fritování kvalitní surovinou a přímo vybízí k „recyklaci“, kdy lze tuto komoditu po  zpracování znovu využít např. v  chemickém či gumárenském odvětví. Upotřebené jedlé oleje a tuky bude možné do speciálních kontejnerů ukládat pouze v  uzavřených plastových nádobách, ideálně v  PET lahvích z  důvodu následné manipulace, kde by v případě například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby, poranění a  rozlití obsahu. Rovněž je potřeba upozornit, že do těchto kontejnerů nepatří motorové oleje z automobilů, či další „nekuchyňské“ oleje. Všechny potřebné informace jsou dostupné na  webových stránkách města Most v  sekci Chci si zařídit – Životní prostředí.

(zdroj: mesto-most.cz)