Hravě o prevenci Žáky základních a  středních škol v Ústeckém kraji vzdělává již šestým rokem v  podpoře zdraví a  prevenci nemocí dlouhodobý program všeobecné primární prevence Hravě o  prevenci. Realizátorem je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a  kromě podpory zdravého způsobu života a prevence rizikového chování zvyšuje u  žáků i důležitou zdravotní gramotnost. Zábavné učení hrou s  využitím mnoha interaktivních pomůcek je příjemným doplněním klasické výuky. Každý žák si z programu odnese kromě nových vědomostí také vzdělávací materiál a  drobnou odměnu. V  současné době nabízí Zdravotní ústav školám 15 témat, novinkami byly v  roce 2019 programy První pomoc hravě a  Onko prevence. Nejoblíbenějšími byly loni programy Putování za  zdravým pohybem a  Alkohol a kouření – pravdy a mýty na základních školách, na  středních školách Reprodukční zdraví. Více o  projektu na  www.hraveoprevenci.cz. V  roce 2019 se do  projektu zapojilo 26 základních a 18 středních škol Ústeckého kraje. Navštívilo se 202 tříd a osloveno bylo 3932 žáků. Projekt byl v roce 2019 podpořen Ústeckým krajem v  dotačním programu Podpora aktivit zaměřených na  zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Projekt je pro děti koncipován zábavnou formou.

(zdroj: kr-ustecky.cz)