Kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru starého města je poprvé zmiňován v roce 1249. Jeho podélnou stavbu uzavírá trojboký presbytář a hranolová zeď představená průčelí. Kostel byl patrně zcela zpustošen v roce 1426 za husitských válek a znovu vystavěn koncem 15. století. Jeho nejstarší část tvoří presbytář s jednotlivými hladkými opěráky a hrotitými okny s kružbou i sanktusovou věžičkou na sedlové střeše. Roku 1996 zde došlo k zahájení prací na znovuotevření podzemní krypty a v letech 1997 až 1998 probíhaly další opravy. Kromě pravidelných bohoslužeb jsou zde příležitostně pořádány výstavy a koncerty. Objekt je státem chráněnou kulturní památkou. K raritám tohoto kostela patří šikmá věž, která se v důsledku bombardování koncem druhé světové války vychýlila ze své osy o 1,92 metru. K necitlivé škodě této zajisté významné kulturní památky však nyní patří skutečnost, že se ocitla v těsném sousedství pro kostel neadekvátně rušivé stavby obchodního centra Forum.

Pohled z Větruše na střed města, kde dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie, pochází z roku 1930. Před kostelem se nacházela stará zástavba, která byla zničena nálety na konci druhé světové války. Nějaký čas tady zůstávala vybouraná volná proluka, později autobusové nádraží a také tržiště. Dnes je okolí kostela opět zastavěné, tentokrát obchodním centrem Forum

Pavel Kovář