Na jednání zastupitelstva  Chomutova byl schválen Plán přizpůsobení města Chomutova na změnu klimatu.

Tento strategický dokument je výsledkem několikaměsíční práce skupiny složené ze zástupců politických stran a hnutí a odborníků i z řad veřejnosti a je souborem adaptačních opatření a možných přístupů a řešení, jak se připravit na očekávané dopady klimatických změn a tím zvýšit odolnost města a krajiny. Plánovaná opatření jsou řazena do tematických okruhů – Zadržování vody na území města, Zadržování vody v krajině, Zlepšení klimatu ve městě a Snižování emisí oxidu uhličitého.

Zastupitelstvo současně pověřilo primátora Marka Hrabáče, aby do realizace adaptačních opatření zapojil příslušné odbory magistrátu a orgány města. (zdroj: Chomutovské noviny)