S Jaroslavou Trajerovou o pomoci ženám v nouzi

Paní Jaroslava Trajerová má pět dětí a šest vnoučat, k tomu pracuje na Lince pomoci a vede projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ zaměřený na pomoc ženám, které se v souvislosti s nečekaným těhotenstvím dostanou do těžké životní situace. Zeptali jsme se jí, jak projekt funguje.

Jakým ženám pomáháte? Za těch 13 let, co v rámci projektu provozujeme Linku pomoci (800 108  000, poradna@ linkapomoci.cz), se na  nás obrátily ženy snad v  každé myslitelné situaci nějakým způsobem související s těhotenstvím. Ke dvěma největším skupinám patří ženy, které se cítí svým okolím nebo okolnostmi nuceny k  potratu, a  potom ženy, které umělý potrat již prodělaly a následně se potýkají s psychickými obtížemi, o jejichž možné existenci neměly ani tušení. Souhrnně tyto obtíže nazýváme postabortivní syndrom.

Jak umíte pomoci těm těhotným? Žena se na počátku nečekaného těhotenství často ocitá v akutní krizi, musí se ve velké časové tísni rychle rozhodnout, zda si dítě ponechá, často v řádu dní, a nemá možnost si o své situaci v klidu promluvit a poradit se. A právě tuto možnost ženám nabízíme. Tým odborných konzultantek Linky pomoci se snaží být ženám průvodcem na cestě tunelem, do kterého se díky této složité situace dostaly. To, že má žena možnost si otevřeně a anonymně o svém těhotenství pohovořit (nebo se vypsat) – pojmenovat všechny své obavy a strachy ji dává prostor ke zklidnění. Žena pak lépe vnímá všechny možnosti, které má. Krizová intervence je pouze zlomek pomoci, kterou poskytujeme.

Umíte řešit i praktické potíže těhotných? Určitě, alespoň se o to snažíme. Ženám, které se i  přes veškerou nepřízeň osudu rozhodnou ve svém těhotenství pokračovat, můžeme nabídnout: osobní doprovázení těhotenstvím, zajištění odborné lékařské péče, soc. právní poradenství, finanční i  nehmotnou pomoc, tedy například zprostředkování ubytování či pomoc s  pořízením výbavičky. Za  to patří velký dík všem, kteří jsou ochotni takto pomáhat a  samozřejmě všem našim podporovatelům, kteří nám svými dary umožňují tuto pomoc poskytovat

Jaká je role mužů při nečekaném těhotenství? Žena potřebuje cítit výraznou podporu a ujištění od svého partnera, že se o ni a o dítě postará. Je chybou, pokud muž odmítne spoluzodpovědnost a celou tíhu rozhodnutí nechá na  ženě. Většina žen vnímá tento postoj jako signál, že muž dítě nechce, a  výsledkem bývá umělý potrat. Pak často následuje rozpad vztahu a mnohdy doživotní traumata žen.

Můžete uvést nějaký případ z Linky pomoci, který jste v poslední době řešili? Například nám volala o pomoc studentka vysoké školy, která neplánovaně otěhotněla, a její přítel nechtěl, aby si dítě nechala. Ona nevěděla, jak situaci řešit, protože chtěla dát dítěti šanci žít a zároveň se nechtěla vzdát studia, pro která jak ona, tak její rodiče hodně obětovali.

Uměli jste pomoci? Ano, dívku jsme informovali, jak si může studium rozložit, jaké může ve své situaci čerpat dávky sociální podpory, a  zprostředkovali jsme jí kontakt se ženou, která se ocitla v podobné situaci a která právě dostudovala lékařskou fakultu. A  co možná bylo hlavní, potřebovala dát průchod všem svým emocím a být vyslechnuta. Týden na to nám poslala zprávu, že se rozhodla si dítě nechat a že její partner ji nakonec podpořil.