Hejtman Ústeckého kraje přijal ve své pracovně nového oblastního náčelníka Horské služby pro oblast Krušné hory Miroslava Račka. Horská služba ČR je jednou ze složek Integrovaného záchranného systému. Spadá do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, pod kterým vykonává svou činnost od roku 2005.

Náčelník Miroslav Račko vystřídal ve funkci Miroslava Güttnera. U Horské služby České republiky je od roku 2009, kdy zde začal jako řadový zaměstnanec. Cílem schůzky bylo především vzájemné seznámení a potvrzení potřebnosti koordinace krizového řízení horské služby se složkami Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. I proto byl schůzce přítomen vedoucí Odboru kancelář hejtmana Luboš Trojna s tajemníkem bezpečnostní rady Marcelem Kucrem.
Na délku měří Krušné hory kolem 150 kilometrů – od Kraslicka v západních Čechách až po Děčínský Sněžník. Průměrná šířka pásu Krušných hor je 40 kilometrů. Horská služba Krušné hory zaměstnává 12 stálých zaměstnanců a 55 dobrovolníků. (zdroj: kr-ustecky.cz)