Severočeská vodárenská společnost a. s. se sídlem v Teplicích (SVS) v současnosti spravuje majetek v hodnotě přes sto miliard korun. Největší část tohoto majetku představuje devět tisíc kilometrů vodovodního a čtyři tisíce kilometrů kanalizačního potrubí. K tomu patří 200 čistíren vody, 60 úpraven a 1 000 vodojemů. Tento majetek je nezbytné udržovat funkční, což si žádá značné investice. SVS investuje letos do obnovy a výstavby vodohospodářského majetku 1,36 miliardy korun. Většinu částky využije na rekonstrukce a výstavby vodovodů a kanalizací. V roce 2020 opraví nebo nově postaví 60 kilometrů vodovodního a 22 kilometrů kanalizačního potrubí. Rekonstrukce se dočká i řada starších vodojemů a čistíren odpadních vod.