Přeměna Evropy v souvislosti s útlumem těžby uhlí, přechod na čisté zdroje energie, spravedlivá transformace uhelných regionů, to vše byla témata konference „Towards to green economy“, která se konala v polských Katovicích. Nechyběl na ní ani Ústecký kraj jako jeden z regionů, kterých se budoucí transformace dotýká.

Ústecký kraj zde reprezentovaly krajská zastupitelka Lubomíra Mejstříková a vedoucí oddělení uhelné regiony Jana Nedrdová. Představitelé evropských uhelných regionů, europoslanci a zástupci Evropské komise diskutovali o plnění závazků evropské unie k uhlíkové neutralitě do roku 2050. To znamená především utlumit těžbu uhlí a přechod ekonomiky dotčených oblastí k čistým zdrojům energie.

Hovořilo se o zřízení „Fondu spravedlivé transformace“, z kterého budou moct uhelné regiony získat finanční prostředky na transformační projekty k usnadnění odchodu od uhlí, proměně hospodářství a zmírnění ekonomických a sociálních dopadů. „Ústecký kraj může z fondu získat až několik miliard korun na revitalizační projekty v území po ukončení těžby nebo na přeměnu energetiky na nízkoemisní a bezemisní zdroje. Jedná se o prostředky nad rámec alokace pro operační programy na roku 2021 – 2027,“ vysvětlil smysl fondu 1. náměstek Martin Klika.

Na akci byly prezentovány zkušenosti a osvědčené postupy z uhelných regionů, které procházejí transformací hospodářství v souvislosti s útlumem těžby.  Je snahou všech, aby transformace proběhla spravedlivým způsobem, aby sociální dopady na obyvatele byly co nejmenší a nezhoršila se životní úroveň. Proto je třeba najít nová odvětví ekonomiky, např. smart specializaci, nové technologie, které zajistí rozvoj, prosperitu a pracovní místa, a to nejen v energetice. Důležitá je také revitalizace území po těžbě. Nejde tedy jen o rekultivace, kdy jsou území zalesněná, nebo přeměněná v jezera, ale bez lidí a ekonomické aktivity. Je třeba tato území propojit s okolím a socializovat. V Ústeckém kraji se jedná až o 400 km2. (zdroj: kr-ustecky.cz)