Nepromeškejte prohlídku unikátní mezinárodní  výstavy obrazů, plastik, grafik a kreseb německo českých výtvarníků, kteří před devadesáti lety měli možnost pravidelně  vystavovat svá díla v muzejním sále pod křídly odborného oddělení muzea – Sekce pro výtvarné umění.Přijďte poznat dosud málo známou část teplické kulturní historie, která však město i teplické muzeum spojuje s celými kulturními dějinami meziválečného Československa. Přijďte poznat a nalézt ztracenou minulost! Vystaveno je na sto uměleckých děl, spojených s padesáti životními příběhy autorů.Poprvé po skoro devadesáti letech je opět pohromadě většina původního souboru grafik, jako tehdy, tak i dnes kmenová sbírka teplického muzea, která tehdy i nyní snese srovnání se sbírkami pražskými i libereckými.  Teplické exponáty jsou doplněny zápůjčkami ze zahraničních i českých institucí.  Neváhejte a přijďte se seznámit s minulostí bývalého oddělení muzea, které vystavovalo nejen umění českých Němců, ale v napjaté dobědalo odvážně  prostor i velikánům českého umění, jako byli Emil Filla nebo Vincenc Makovský.  Exkluzivně vás provede autorka a kurátorka výstavy  Bohuslava Chleborádová.

Vstup zdarma.

Vzhledem k zájmu je výstava prodloužena do 23. února 2020.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁN

Vlasta Tichá,

Regionální muzeum Teplice