Oblíbená akce Tvoříme Děčín, ve které mohou lidé podávat návrhy na zlepšení města, vstupuje do třetího ročníku. Rada města na realizaci návrhů odsouhlasila pět milionů korun, což je stejná částka jako v předchozích letech.

„Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně,“ popisuje Jiří Anděl, náměstek primátora, který má městské finance na starosti. Oproti předchozím dvěma ročníkům došlo ke změně časového harmonogramu tak, aby příprava projektů vycházela na zimní období roku. Lidé budou moci podávat své návrhy během jara 2020. Poté úředníci magistrátu prověří, zda je možné návrhy realizovat. O vybraných projektech pak bude opět hlasovat veřejnost. Realizace se dočkají ty projekty, na něž vystačí schválený pětimilionový rozpočet. Přesné termíny, od kdy bude možné předkládat na magistrát nápady, budou zveřejněny během měsíce února na www.tvorimedecin.cz. Nyní se připravuje nový přehlednější web, jeho spuštění je naplánováno právě během února.