Proděkanka Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Zdena Kolečková, byla jmenována profesorkou. Jmenovací dekret převzala v pražském Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy.

Zdena Kolečková se stala profesorkou v oboru Vizuální komunikace, řízením ke jmenování profesorem prošla na kmenové Fakultě umění a designu UJEP. Akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v tomto oboru má FUD UJEP do roku 2024 a od jejího udělení v roce 2013 se zde habilitovalo již 6 nových docentů a 4 akademici prošli úspěšně profesorským řízením. Čemu se chce nová profesorka věnovat: Výtvarnému umění a chci posílit své působení například v doktorském studiu v rámci uměleckého výzkumu. Největší výzvou mého profesního života bude jistě schopnost předat v širším časovém horizontu své kompetence mladším kolegům. Teprve potom se ukáže, zda škola, kterou jsme vybudovali, obstojí i v očích dalších generací,“ říká prof. Zdena Kolečková z FUD UJEP.