Mgr. Martin Bánoci

Narozen 24. 9. 1982, dětství a mládí prožil v Sečovcích na východním Slovensku. Je vyučeným kuchařem, vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Martin Bánoci je ženatý, manželka Lia letos úspěšně složila advokátské zkoušky.

odměna pro děti : Palačinky od faráře vždycky chutnají

Faráři. Vídáme je na televizních obrazovkách ve slavnostních úborech při významných svátcích, mnohem méně už na vlastní oči v kostelech. A to je škoda. My z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích se svým farářem Martinem Bánocim prožíváme nejen zvěstování evangelií při nedělních bohoslužbách, ale i další setkávání vně i mimo církevní prostory. Protože náš farář je velmi skromný mladý muž, pokusím se přiblížit jeho život jako jedna z členek sboru.

Svého kazatele jsme vybrali a zvolili na sborovém shromáždění s nástupem od 1. října 2018. K jeho poslání patří duchovní, pastorační a kaplanská služba, práce s dětmi a mládeží, konfirmační příprava (potvrzení křtu v dospělosti), výběr témat a vedení biblických hodin a neustálé vzdělávání v oblasti teologické, sociální i hospodářské. Dvakrát měsíčně dojíždí na bohoslužby do sboru ČCE v Duchcově, který zatím, před sloučením s námi, administruje. Vyjmenované úkoly samy o sobě stojí hodně času, ale Maťko, jak ho důvěrně malí i velcí oslovujeme, vymýšlí a realizuje další jednorázové akce. Příkladem může být šachový turnaj pro amatéry, stejně jako soutěž ve stolním tenise, nebo multižánrový festival na farní zahradě, vše s účastí veřejnosti. Připravil a vedl dětský prázdninový příměstský tábor, na kterém se kluci a holky formou her a soutěží hodně naučili, procvičili odvahu i zručnost a už teď se těší na další léto. K akcím vybízí i nás ve staršovstvu a sboru a sám se jich aktivně účastní.

V Mateřské škole F. Šrámka postavil Martin Bánoci společně s dětmi Babylónskou věž

V našem kostele pravidelně míváme ekumenické setkání křesťanských církví mužů i žen, program pro Noc kostelů je vždy pečlivě připravený a přichází se na něj podívat kolem dvou set návštěvníků, dvakrát ročně konáme benefiční koncerty, uspořádali jsme Bleší trh a výtěžek věnovali Klokánku v Teplicích a Ústí nad Labem, vzpomínkové shromáždění s hosty k listopadovým událostem roku 1989 s námi sdílela padesátka lidí. A tak bych mohla ve výčtu pokračovat. Nemohu nezmínit systematickou práci s dětmi ze třídy s křesťanskou výchovou Mateřské školy Fráni Šrámka v Teplicích, kam pravidelně dochází. Od letošního podzimu bývá vždy ve středu dopoledne v teplické nemocnici, kde vykonává službu kaplana. Nezapomíná pečovat ani o členy sboru, kteří pro nemoc či stáří už do kostela nedocházejí. Přichází je v rozhovoru potěšit a povzbudit k nim domů. Vede předmanželské přípravy, oddává páry, křtí batolata i dospělé, a když se naplní čas, řídí smuteční bohoslužby. Na kazatelně ho jen málokdy někdo vystřídá, to pouze v případě, když si vezme zaslouženou dovolenou.

Dětský příměstský letní tábor na farní zahradě. Koukněte, jak vysoko vylezu!

Martin má rád ŽIVOT. (Ž) znamená živé a žehnané společenství, (I) interaktivní sbor, (V) víru v Ježíše Krista, (O) obětavost a ochotu a (T) trpělivost. To všechno ve vztahu k nám ve sboru i ke všem lidem, kteří ho žádají o pomoc, naplňuje vrchovatě.

Pro veřejnost nyní zřídil návštěvní hodiny. Kostel ČCE v ulici J. V. Sládka číslo 16 v Teplicích je pro všechny otevřený každou středu od 14 do 15 hodin. Jsme otevřené společenství, neostýchejte se zavítat.

Text: L. Richterová

Foto: archiv Sborových ozvěn