Původní ves Varnsdorf existovala již koncem 12. století, kdy náležela k hradu Tolštejn, který byl pronajímán feudálům jako rytířský statek. Po pánech z Varnsdorfu se tu vystřífali ještě Lejmarové, Knoblochové, Nosticzové a další. V 17. století nebyl Varnsdorf jedinou vrchnostenskou hospodářskou jednotkou na březích říčky Mandavy, která odvádí vody do řeky Odry a Baltického moře. Základním jádrem obce se však stala původní ves – Starý Varnsdorf, která se rozrůstala. Vznikající plátenický a později i bavlnářský průmysl začal odvádět lidi od zemědělství do tiskáren kartounů, barvíren i továren na manšestr. Po úplném sloučení všech varndsorfských vesnic v polovině 19. století vznikla jedna obec z názvem Varnsdorf, která čítala přes tisíc domů a téměř 10 000 obyvatel.

Varnsdorfský průmysl se stále rozrůstal, lidí přibývalo, ale sloučená obec zůstávala dlouho jen vesnicí, o které se říkalo, že je největší v Čechách. Teprve až v roce 1868 se Varnsdorf dočkal povýšení na město a císař František Josef I. k tomu ještě přidal výsadu tří výročních trhů ročně. V roce 1870 se přistoupilo k číslování domů a roku 1888 dostal Varndsorf právo městského znaku a v něm půlměsíc s hvězdou, převzatý z erbu pánů z Varnsdorfu. V roce 1870 bylo k trvalému pobytu ve městě přihlášeno přes 14 tisíc osob a roku 1900 měl Varnsdorf přes 21 tisíc obyvatel.

Na místě dnešního varnsdorfského kostela na náměstí stával kdysi dávno malý kamenný kostelík s doškovou střechou a malou dřevěnou věžičkou. Přečkal dlouhé časy až do roku 1840, kdy jej rozmetal blesk právě v době, kdy na rakouský trůn nastupovala mladičká císařovna Marie Terezie. Na místě kostelíku si pak Varnsdorfští postavili nový barokní kostel, který stojí dodnes. Právě v něm také poprvé koncem 18. století zazněla Mozartova Misa Solemis.

V pozdější době 20. století patřilo šestnáctitisícové město mezi tradiční výrobce textilního průmyslu, který reprezentovaly především ELITE a.s. a VELVETA a.s. Varndsorf se tak proslavil nejen svými tradičními punčochami, ale rovněž manšestry, samety, dyftýny, kepry i další konfekcí. Pohlednice někdejšího Varnsdorfu pochází z roku 1967 a spatříme na ní tehdy oblíbený restaurační podnik Hrádek, celkový pohled, řeku Mandavu, rybník i kostel.

Pavel Kovář