Kde a kdy bude v Teplicích nové městské koupaliště? Tohle téma je stále živé. Kvalifikovaný záměr, jeho podobu a umístění představil novinářům a zastupitelům města autor návrhu Ing. arch. Petr Sedláček, který na něm pracuje tři roky.

Po rozsáhlých diskusích v zastupitelstvu i s přizvanými odborníky včetně klimatologů se jeví jako nejlepší varianta kaskáda tří vodních ploch na Nové Vsi u vodojemu pro všechny věkové kategorie. Počítá se s brouzdalištěm pro děti, padesátimetrovým plaveckým bazénem se skokanskou věží a zážitkovým bazénem s atrakcemi.

Více najdete v měsíčníku RegioRevue 12/19. Pro čtenáře je magazín k odebrání zdarma na mnoha distribučních místech – nejčastěji obecní a městské úřady, turistická infocentra a knihovny. Přejete-li si měsíčník dostávat na vaši adresu volejte 602 426 526 nebo: asistentka@agenturais.cz