Na úpatí Krušných hor, téměř 10 km severozápadně od Mostu, stávala kdysi v blízkosti dnes už rovněž zaniklého Komořanského jezera, obec Albrechtice, kterou protékal Černický potok. První písemná zmínka o Albrechticích pochází z roku 1352, kdy měla obec náležet k hradu Jezeří. V roce 1513 odkázal bezdětný Zikmund Smolík ze Slavic svůj majetek i s Albrechticemi svému švagrovi Mikuláši Hochhauserovi z Hochhausu. Za účast ve stavovském odboji však došlo roku 1623 k odkoupení Albrechtic Vilémem z Lobkowicz, který je začlenil do lobkowiczkého panství Nové Sedlo nad Bílinou – Jezeří, přičemž jeho součástí zůstaly až do roku 1848.

V polovině 17. století žilo v obci 10 sedláků s rodinami, z nichž jeden provozoval místní šenk, dále tady napočítali 11 chalupníků a dva bezzemky se svými rodinami. V polovině 18. století Albrechtice obývalo 29 hospodářů, dva zedníci, tesař, švec, krejčí, mlynář a ovčák. V roce 1787, za doby panování císaře Josefa II., tady stálo 48 stavení, roku 1846 se jednalo již o 65 domů s 505 obyvateli a dále o panský statek, ovčín, dva mlýny a dvě pily. Ve druhé polovině 19. století se na území sousedních Černic začalo těžit uhlí na šachtách Guido a Lyell, avšak větší možnost obživy v hornictví začala pro obyvatele Albrechtic až teprve s otevřením dolu Grohmann roku 1893 ve Dřínově. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla obec v roce 1930, kdy ve 133 domech žilo 873 osob.

Uprostřed obce, na protáhlé návsi, stával kostel Všech svatých, původně z konce 16. století, upravený ve druhé polovině 17. století a opatřený přístavbou v 18. století. Celková renovace kostela se pak uskutečnila roku 1845. Ke kostelu patřily kamenné figurální náhrobníky rodiny Hochhauserů z let 1572, 1578 a 1585. Ze zařízení kostela, který spatříme společně se zdejší návsí na snímku ze sedmdesátých let 20. století, stojí za zmínku křtitelnice z konce 17. století a starší kamenná křtitelnice, původně umístěná při severní straně kostela, která byla přemístěna do atria budovy magistrátu města Mostu. Z dalších památek na území obce lze jmenovat sošku Pierota ve výklenku domu čp. 141 z doby kolem roku 1730, jež zřejmě pocházela z výzdoby zámku jezeří. V obci stála i Boží muka z druhé poloviny 17. století a dva smírčí kříže přenesené před likvidací obce do Mariánských Radčic. Až do roku 1960 náležely Albrechtice k okresu Chomutov, teprve poté se staly součástí Mostecka. Obec byla zlikvidována v letech 1981 až 1983 z důvodů postupu těžby velkolomu Čs. armády, K. p. DVIL.

Pavel Kovář