Příhraniční město Děčín, ležící na obou březích Labe jako dva samostatné celky ( na pravém břehu Labe Děčín, na levém Podmokly ) s velkým bytovým, průmyslovým a občanským vybavením, se stalo zdrojem intenzivní městské hromadné dopravy. Již od roku 1930 zde existovala spojnice obou městských celků za pomoci historické autobusové dopravy.

Před rokem 1950 žilo ve městě téměř 36 tisíc obyvatel a dopravu tehdy zajišťoval pouze jeden autobus ČSD na lince od hlavního nádraží v Děčíně – Podmoklech na dnešní Masarykovo náměstí v Děčíně. Autobus jezdil nepravidelně, bez jízdního řádu, přičemž odjezdy byly regulovány počtem nastupujících cestujících. Tento způsob dopravy tak naprosto nevyhovoval, takže růst města spojený s růstem průmyslové výroby, si nakonec vynutily založení Dopravního podniku města Děčína, sídlící v areálu bývalé továrny na dehtovou lepenku.

Veřejná trolejbusová doprava byla oficiálně zahájena 6. ledna 1950, takže si v roce 2020 připomíná zdejší doprava již 70 let své existence. První linka byla vedena od Bažantnice v Děčíně VI. na náměstí Svobody v Děčíně I. Do provozu vyjelo 5 trolejbusů ČKD/vetra, které byl postupně nahrazovány vozidly Škoda. Trolejbusová síť se postupně rozšiřovala nejprve do Chrochvic a z náměstí Svobody po Kamenické ulici až k městské hranici. V roce 1952 byl vybudován úsek z ulice Prokopa Holého do Bynova a z náměstí Svobody do Starého Města. Roku 1957 přibyl další úsek od hlavního nádraží do Rozběles a v roce 1960 se dokončila spojka na Podmokelské ulici.

Jako první byla zrušena již v roce 1970 trolejbusová linka č. 3, vedená od hlavního nádraží kolem továren do Rozběles. Zbylé dvě linky č. 1 a č. 2, často však prokládané autobusovými spoji, sloužily v Děčíně do 14. prosince 1973, kdy byla trolejbusová doprava v Děčíně zrušena a způsobilá vozidla předána do Dopravního podniku města Teplic. Nedobrá ekologická situace v našich městech, tedy i v Děčíně, by si jistě zasluhovala MHD na elektrické trakci. O navrácení trolejbusů se sice uvažovalo, ale nakonec převládlo jednodušší řešení v podobě autobusů.

Na snímku z roku 1964, pořízeném směrem od hlavního nádraží v Podmoklech, spatříme ještě trolejbus typu Škoda 7 Tr, jedoucí z ulice Čsl. mládeže do ulice Prokopa Holého v Děčíně IV. V rohovém domě vpravo dole se dlouho nacházel bufet, který nenabízel pouze nápoje, ale široký věběr teplé i studené kuchyně.

Pavel Kovář