Ateliér malíře a grafika Vladimíra Šavla, jr. je plný obrazů a obrázků, litografií, zapomenutých fragmentů ze sakrálních staveb i kamenných desek. Zároveň i milých vzpomínek. Letos slaví významné životní jubileum, a tak dovolte krátké zastavení s uznávaným umělcem.

Malíř, grafik, ilustrátor

Kreslit se učil spolu se svým bratrem Iljou pod vedením tatínka, akademického malíře Vladimíra Šavla. Navštěvoval lidušku, později střední a nakonec i několik vysokých škol se zaměřením na výtvarné umění. Patří k umělcům se širokými zájmy. Známá jsou jeho květinová zátiší, městské veduty, litografická ex libris, zaměřuje se i na funerální témata a v poslední době na krajinu a linie ženského těla. Jak sám říká, snaží se zachytit památky v nás i kolem nás. O tom je také jeho jubilejní autorská výstava v městské galerii Zahradní dům v Teplicích s názvem Inventura 70. Na průřez jeho tvorby se můžete podívat ještě do 17. listopadu. Samostatných výstav má Vladimír Šavel, jr. na kontě přes devadesát v Čechách i napříč celou Evropou. Krom toho se zúčastnil 290 kolektivních přehlídek a je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma i ve světě. Z uměleckého hlediska obdivuje kubismus, který pokládá za dovršení reality.

Pedagog

Ve škole tráví Vladimír Šavel, jr. prakticky celý svůj profesní život. Začínal ještě při svém studiu na vysoké škole v roce 1971 jako učitel výtvarné výchovy na LŠU a o deset let později, již jako absolvent, začal vyučovat na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. To trvá dodnes a k tomu od roku 2007 ještě jednou v týdnu zajíždí do Liberce, kde přednáší na katedře primárního vzdělávání FP Technické univerzity. Kolik žáků a studentů prošlo jeho vedením, ať v učebnách, na workshopech či v plenéru už dnes nespočítá. Ale jistě jich budou tisíce. Někteří z nich, například Šárka Coganová z Liberce a Lenka Herzogová z Karlových Varů, měly se svým učitelem společnou výstavu „Tři úhly pohledu“ v německém Pasově. Jeho pedagogických kvalit si vedení obou fakult vysoce cení, jak bylo řečeno při vernisáži jubilejní autorské výstavy…

Více najdete v měsíčníku RegioRevue 11/19. Pro čtenáře je magazín k odebrání zdarma na mnoha distribučních místech – nejčastěji obecní a městské úřady, turistická infocentra a knihovny. Přejete-li si měsíčník dostávat na vaši adresu volejte 602 426 526 nebo: asistentka@agenturais.cz