V ​říjnu 2019 navštívilo Gymnázium Teplice sedm učitelů z islandské školy Menntaskólinn í Kópavogi. Obě školy budou spolupracovat celý školní rok 2019/2020 na projektu „Digital Competences for Education 4.0 (Digitální kompetence pro vzdělávání 4.0) v rámci programu Vz​dělávání Fondů EHP 2014 – 2021, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Islandští učitelé přijeli do Teplic na týdenní projektovou schůzku. S našimi učiteli konkretizovali jednotlivé úkoly spolupráce, navštívili  vyučovací hodiny ​ různých předmětů a vyměňovali si pedagogické zkušenosti. Také si prohlédli areál školy včetně Beuronské kaple, Didaktického a Biologického parku. Pro žáky si připravili  netradiční prezentaci o Islandu spojenou se skvělou ochutnávkou místních specialit – např. různých sladkostí, jogurtů, ovčích hlav a sušených ryb.

Učitelé z obou škol budou v rámci projektu sdílet přístupy a metody výuky přírodovědných předmětů. Ke spolupráci  bude využívána online platforma Google Drive a další možnosti ICT. Společně pro žáky vytvoří několik výukových modulů,  které budou obsahovat jednotlivé  aktivity, pracovní listy, metodiky a prezentace.  Tematicky budou určeny pro výuku přírodovědných předmětů se zaměřením na problematiku aktivního občanství. Moduly pomohou žákům zlepšit jejich znalosti i dovednosti a připraví je na další studium. 

Mgr. Ilona Kuboňová