Ve dnech 9. a 10. října 2019 proběhl mezi žáky Gymnázia Teplice a žáky gymnázia v Drážďanech projekt Vodu (s)potřebujeme, který je financovaný ze Společného fondu malých projektů Euroregionu Labe. Třídy, které se projektu zúčastnily, se rozdělily na poloviny, jedna polovina strávila první den v Drážďanech, druhá polovina zůstala v Teplicích. Následující den se skupiny vyměnily.

Jeden projektový den se odehrával v laboratoři podniku Vodovody a kanalizace v Drážďanech. Zde se nejprve žáci pomocí různých her seznámili s německými spolužáky. Následovaly experimenty v laboratoři se znečištěnou vodou. Po občerstvení se utvořily českoněmecké dvojice, ve kterých žáci řešili různé hlavolamy a kvízy týkající se vody, museli spolu komunikovat a spolupracovat. Po obědě a dalších společných hrách byla uskutečněna komentovaná prohlídka čističky odpadních vod.

Druhý den se role obrátily a němečtí žáci přijeli do Teplic. Všichni se sešli v budově Gymnázia v Beuronské kapli, kde byl projektový den zahájen společenskými hrami. Pak se žáci rozdělili do česko-německých dvojic a pracovali na jednotlivých úkolech. Jedna skupina se zabývala v rámci biologie způsoby čištění vody a pak soutěžila v programu Kahoot i lovila papírové rybičky. Druhá skupina při výtvarných aktivitách pracovala na uměleckém díle. Žáci dostali za úkol zakreslit krajinu s vodou křídami a na fólii tu stejnou krajinu, jenže bez vody. Projektový den byl zakončen opět společenskou hrou a předáním certifikátů i lahve na pití s logy projektu.

Oba dva dny byly velice úspěšné, žáci získali nejen další znalosti a dovednosti, ale také poznali nové kamarády.

Kateřina Mátlova

Přečtěte si také poslední číslo měsíčníku RegioRevue 11/19. Pro čtenáře je magazín k odebrání zdarma na mnoha distribučních místech – nejčastěji obecní a městské úřady, turistická infocentra a knihovny. Přejete-li si měsíčník dostávat na vaši adresu volejte 602 426 526 nebo: asistentka@agenturais.cz