Jeden z prvních špitálů na Mostecku vznikl už za doby vlády krále Václava I (1230 – 1253). Královská sestra Václava I. – Anežka Přemyslovna, byla výrazně ovlivněna obrodnou ideou františkánské chudiny a charity, což se rovněž projevilo v ženském hnutí klarisek. Z iniciativy Anežky Přemyslovny – jinak řečené svaté Anežky České, byl roku 1252 v Praze založen český řád křížovníků s červenou hvězdou, který se rychle šířil z pražského sídla dále po Čechách, kde zakládal špitály a ústavy, mezi prvními právě v Mostě roku 1253. Tento útulek pro pocestné a chudé byl později rozšířen na dobročinný ústav, ve kterém se trvale ošetřovali chudí a staří lidé, až se z něho stal ústav pro nemocné. Mostecká křížovnická komenda se špitálem sídlila v původní vsi Václavice, kde byla v průběhu let obnovována a zachovala se ve své později se měnící podobě až do konce existence starého Mostu.

K dalším mosteckým ústavům, jehož stavba se zachovala dodnes, patřil špitál s kostelem svatého Ducha na bývalé Pražské ulici. Jako jednu z mála zachovaných památek ji můžete spatřit v blízkosti přesunutého děkanského chrámu, proti dvěma zbylým budovám staré okresní nemocnice. Třetí mostecký špitál, doložený listinou z roku 1571, stával v blízkosti brány na Pražském předměstí. Nepostačující lůžková a personální kapacita dřívějších mosteckých útulků, ústavů a špitálů přiměla městské zastupitelstvo v roce 1851 k rozhodnutí vystavět v Mostě velkou nemocnici naproti špitálu svatého Ducha. Nemocniční zařízení obdrželo pojmenování Nemocnice císaře Františka Josefa I. a její provoz byl slavnostně zahájen v srpnu 1855. Spatříme ji na snímku směrem od vrátnice z jejího pozdějšího období po druhé světové válce, kdy se jednalo o Městskou nemocnici. Když však ani tento ústav záhy pro neustále narůstající počet obyvatel v Mostě nestačil, rozhodlo mostecké okresní zastupitelstvo vybudovat ještě větší okresní nemocnici vedle nemocnice městské v letech 1899 až 1900. V souvislosti s připravovanou likvidací starého Mostu došlo v šedesátých letech 20. století ke zbourání starých objektů nemocnic a místo nich byla budována postupně po etapách nemocnice nová.

Pavel Kovář