Zimní stadion v Teplicích alias ZIMÁK byl oceněn v rámci soutěže Stavba roku 2019. ZIMÁK získal speciální cenu hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel. Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 53 staveb.

Slavnostního vyhlášení soutěže Stavba roku 2019 v Betlémské kapli v Praze se v pondělí 21. října zúčastnil primátor města Hynek Hanza: „Cena je udělena stavbě z veřejných prostředků, která velmi zdařile rozšířila a doplnila komplex teplických sportovišť. Oceněna je nejen architektura, vlastní dispoziční a provozní řešení stavby, ale i celá realizace – stavební provedení, včetně řešení i způsobu provedení stavebních i konstrukčních detailů,“ řekl primátor.

Více najdete v měsíčníku RegioRevue 11/19. Pro čtenáře je magazín k odebrání zdarma na mnoha distribučních místech – nejčastěji obecní a městské úřady, turistická infocentra a knihovny. Přejete-li si měsíčník dostávat na vaši adresu volejte 602 426 526 nebo: asistentka@agenturais.cz