Pohled na linku Float

FLOAT PROCESS. Příběh této nové světové výrobní technologie a řetenické sklárny se začal psát uprostřed sedmdesátých let minulého století. To se zde vyrábělo ploché sklo způsobem vertikálně taženým na strojích Fourcault, ještě z dob pokrokového podnikatele Josefa Maxe Mühliga, který jej poprvé realizoval v nedaleké hostomické sklárně v roce 1919.

Jiří Jonáš byl na lázni mistrem, vrchním mistrem, vedoucím hutního provozu a nakonec, před odchodem na zasloužený odpočinek, zástupcem ředitele pro vývoj a kvalitu: „Technologii na výrobu plaveného skla Float považuji za největší vynález 20. století nejen ve sklářském průmyslu. Byla nová svým principem, avšak v začátcích ještě neprozkoumaná v nuancích a záludnostech. Vždyť patent na využití fyzikálního zákona o planparalelnosti ploch dvou kapalin o různé měrné hmotnosti byl podán již v roce 1902, ke komerčnímu využití jej dopracovali Pilkingtoni ve Velké Británii, s nimiž jsme jako tým technologii zdokonalovali a za to sklízeli jejich obdiv. Spolupráce s anglickou firmou k nám přinesla střet dvou ekonomických světů. Vyrovnat se s tímto faktorem pro nás znamenalo velké nasazení a nemálo improvizace. Na druhou stranu tak vznikala krásná nejen profesní, ale i osobní přátelství, která trvají dodnes.“

Více se dočtete v tištěném měsíčníku RegioRevue 10/19. Pro čtenáře je magazín k odebrání zdarma na mnoha distribučních místech – nejčastěji obecní a městské úřady, turistická infocentra a knihovny. Přejete-li si měsíčník dostávat na vaši adresu volejte 602 426 526 nebo: asistentka@agenturais.cz

Mistr hutní výroby Jiří Jonáš