První zkušební jízdy na železniční trati Praha – Lovosice začaly od 4. května 1850 a slavnostní provoz byl zahájen 1. června 1850. Téhož roku byla trať prodloužena až do Ústí nad Labem a od roku 1851 až do Drážďan. Po celé trati se konaly slavnosti, všechna nádraží byla vyzdobena, přičemž lovosické nádraží získalo primát. Doprava na další železniční trati Lovosice – Libochovice začala 21. října1882, kterou roku 1902 prodloužili až do Loun. Stavba tratě z Čížkovic přes Třebenice do Sedlece, která získala pojmenování „Švestková dráha“, začala na jaře 1897 a k jejímu zprovoznění až do Obrnic došlo 18. prosince 1898. Dne 16. prosince 1897 byl zahájen provoz na trati Teplice – Lovosice přes malebné České středohoří. Trať se pak z Lovosic roku 1898 prodloužila až do České Lípy. Lovosice se tak staly významným železničním uzlem.

Na fiktivní pohlednici z roku 1900 spatříme projíždějící konec vlaku s cestujícími, kde v pozadí dominuje pivovar, kostel a zámek. První písemný doklad o vaření piva v Lovosicích pochází z roku 1530. V roce 1614 Adam z Valdštejna nechal postavit nový pivovar u lovosického zámku. Z hlediska roční výroby se jednalo o malý pivovar, který zásoboval lovosické panství s blízkým okolím. Výroba roku 1949 činila více než 12 000 hl světlého i tmavého piva. Pivovar zůstal v provoz do roku 1950.

Stavba kostela svatého Václava byla provedena v barokním stylu a vyzdobena v letech 1743 až 1748 na náklady Badenských z Badenu. Kostel patří k jednolodním s hlavní věží na západní stranu. V nikách na průčelí je možné spatřit sochy sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého. Nad vchodem se nachází znak Badenských. Za presbytářem kostela v letech 1909 až 1952 vzniklo lapidárium barokních soch. Stavba má dominantní úlohu v architektuře města. Lovosický renesanční zámek vystavěli Lovosičtí na místě bývalé tvrze v letech 1545 až 1574. Roku 1809 zámek vyhořel, přičemž kníže J. Schwarzenberg jej obnovil v poněkud jednodušším slohu. V zámku byl v době první světové války zřízem lazaret pro vojáky.

Pavel Kovář