První zpráva o Ledvicích pochází z roku 1222, kdy jsou zmiňovány jako součást panství premontstrátského kláštera v Doksech. Později ves patřila k rýzmburskému dominiu a od 17. století Valdštejnům z Duchcova. V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století prodělaly Ledvice nesmírně dynamický růst nejen v počtu domů a jejich obyvatel, ale rovněž v hospodářském významu. Kromě dolů pracovalo u Ledvic více než deset cihelen, továrna na porcelán, právě tak jako továrna na šamotové a hliněné zboží. Přírůstek obyvatelstva patřil k nesmírně vysokým i na poměry v hnědouhelném revíru. V roce 1869 zde žilo ještě jen 413 lidí v šedesáti domech, v roce 1880 již obec vykazovala 1 728 obyvatel a 123 domů. Ještě lidnatějšími se Ledvice staly roku 1910, kdy tady při sčítání lidu napočítali 4 466 osob a 272 domů. Tyto skutečnosti také v roce 1898 představovaly důvod k povýšení vsi nejprve na městys a záhy poté se roku 1911 staly městem na základě dekretu uděleném císařem Františkem Josefem I.

Uhelné zásoby pod Ledvicemi stály za to, aby těžařství Eleonora odkoupilo část obce a postavilo nové domy o něco dál východním směrem. V těžbě uhlí však Ledvice překážely dál, takže v šedesátých letech 20. století musely z velké části ustoupit. Již předtím – v roce 1954, jim však byl status města odebrán. Po padesáti dvou letech se však Ledvice dočkaly opětovného povýšení na město, třebaže nejmenší v celém severočeském hnědouhelném revíru, neboť zde ve 220 domech žilo už jen 564 obyvatel. Stalo se tak 1. prosince 2006 a tento status jim tentokrát udělil předseda poslanecké sněmovny PČR Miloslav Vlček. Tehdejší starosta Ledvic pan Josef Šichtař se při této příležitosti vyjádřil, že žádné finanční výhody to sice nepřinese, ale přesto jsou všichni obyvatelé Ledvic hrdi, že se jejich obec opět stala městem. Stará pohlednice pochází z roku 1910, kdy byl Ledvicím poprvé udělen status města. ( Pavel Kovář )