Město Terezín představuje unikátní historické vojenské pevnostní město. V letech 2010 – 2015 bylo v rámci projektu oživení historických památek v pevnostním městě Terezín kompletně zrekonstruováno pět objektů. Projekt byl financován z Integrovaného regionálního operační programu ve výši 500 milionů korun. Příjemcem dotace bylo zájmové sdružení právnických osob Terezín – město změny, které bylo ve spolupráci s Ústeckým krajem založeno v roce 2009 a které aktivně hledá cesty ke zvýšení atraktivity města a zvýšení jeho návštěvnosti. V roce 2020 končí udržitelnost projektu a s ním i sdružení. Nad tímto tématem se sešli hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, krajský radní a člen správní rady sdružení Miroslav Andrt se starostou Terenína Reném Tomáškem. Jednání o budoucnosti města budou nadále probíhat jak na regionální, tak státní úrovni.