Ústí nad Labem je dalším českým městem, v němž mohou cestující od června využívat v městské hromadné dopravě moderní elektronický odbavovací systém a bezhotovostní placení jízdného, navíc bez nutnosti jízdenky tisknout.  Systém elektronického odbavení je ve vozidlech ústecké městské hromadné dopravy zatím ve zkušebním provozu. Cestující pouze při nástupu přiloží svoji platební kartu k validátoru a tím zaplatí jízdné. Přiložit kartu k validátoru ale musí i při vystoupení z vozidla. Systém pak sám vypočte výslednou cenu jízdného. Jednotlivé jízdné bude oproti stávající papírové variantě o desetinu levnější. Vyúčtování bude k dispozici přes webové rozhraní  https://eshop-bpk.dpmul.cz nebo na přepážce Zákaznického centra dopravního podniku. (dpmul.cz)