Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se podařilo splnit náročné
podmínky Evropské komise a dne 3. 6. 2019 získala prestižní evropské
ocenění „HR Excellence in Research Award“. Je tak teprve čtvrtou
univerzitou v ČR, která získala tento certifikát kvality jako celek.
Obdržením ocenění HR Excellence in Research Award se UJEP zároveň stala součástí rodiny celkem 480 výzkumných organizací napříč celou Evropou.
Jejími staršími sourozenci jsou takové „kapacity“ jako např. univerzity
v Cambridge či v Oxfordu. Pro organizaci představuje logo HR Award
mezinárodní atraktivitu a viditelnost. Ukazuje na propojení ústecké
univerzity s celoevropskou sítí výzkumných organizací, zvyšuje její
atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí či
zvýhodňuje při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu (Technologická agentura, Horizon 2020 atd.). (ujep.cz)