Vietnamská delegace v čele s velvyslancem se v červnu přijela do
Ústeckého kraje přesvědčit o kvalitních vztazích mezi oběma státy.
„Příští rok budeme slavit 70 let od založení diplomatických vztahů mezi
vaší zemí a Vietnamem. Rád bych, abychom do budoucna zaměřili naši další budoucí spolupráci i na kooperaci krajské úrovně,“ informoval hejtmana velvyslanec Ho Minh Tuan. Hlavními tématy, o kterých vietnamský velvyslanec Ho Min Tuan společně se svými kolegy s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a za přítomnosti radní Jitky Sachetové jednal, byly slavnostní otevření obchodního centra na okraji Ústí nad Labem ve Všebořicích, podpora spolupráce mezi oběma zeměmi a rozšíření spolupráce v oblastech zdravotnictví, vzdělávání a cestovního ruchu. (kr-ustecky.cz)