Celkem 3 miliony korun je připraveno k rozdělení mezi sportovní kluby, které se věnují mladým nadaným a také hlavně individuálním sportovcům. Krajský úřad Ústeckého kraje  obdržel 81 žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora talentovaných mladých sportovců 2019. Tento dotační program, podporující mladé nadané sportovce v rámci výkonnostního sportu v kraji, byl v letošním roce vyhlašován poprvé.(zdroj: kr-ustecky.cz)