S cílem podpořit třídění a recyklaci baterií projíždí Českou republikou Recyklojízda. Včera 19. června 2019 měla 3 zastávky v Ústeckém kraji (v Teplicích, Litvínově a Mostě). Dnes 20. června 2019 zavítá do Chomutova a Kadaně. Svou cestu ukončí ve městě Ostrov nad Ohří v Karlovarském kraji. 

V Teplicích primátor města Hynek Hanza předal Recyklojízdě 21 kg baterií, které lidé vytřídili do sběrné nádoby na magistrátě. Zvládli to za velmi krátkou dobu – jen za 1,5 měsíce. Další baterky přidaly děti ze ZŠ Maxe Švabinského, MŠ Jugoslávská a MŠ U Nových lázní, které se za Recyklojízdou přišly podívat. Děti pak Recyklojízdu na koloběžkách doprovodily z teplického náměstí. Pan primátor dokonce na elektrokole vyvedl Recyklojízdu z města na cyklostezku.

Další zastavení Recyklojízdy bylo v Litvínově v krásném prostředí Schola Humanitas – střední školy, která se zaměřuje na ochranu a obnovu životního prostředí. Krásný koncept, velká podpora města a spousta srdcařů, kteří z této školy dělají opravdu kvalitní a úspěšnou střední školu. Provozují též eko klub VIANA, který spolupracuje i s litvínovskými ZŠ a MŠ. Na setkání dorazila i starostka města Kamila Bláhová a další zástupci města. Přinesli Recyklojízdě baterie. Radost Recyklojízdě udělaly i děti ze ZŠ Ruská, ZŠ Hamr a ZŠ se zaměřením na jazyky. Eva Gallatová si s nimi povídala o třídění baterií a bylo vidět, že moc dobře ví, proč je tak důležité. Děti také přinesly obrovskou tašku plnou použitých baterií. Skvělá práce!

Posledním navštíveným městem včera byl Most. Zde si Recyklojízda od pana primátora Jana Paparegy převzala 57 kg baterií. Od žáků se ZŠ Svážná pak dalších 25 kg. Děti moc bavilo povídání o recyklaci a ještě víc, když si mohly vyzkoušet vhodit použité baterie do speciální nádoby na třídění baterií Ecocheese. (Eva Gollatová)