Krušnohorská magistrála je jednou z páteřních cyklostezek Ústeckého kraje. V zimě patří běžkařům a v létě je vyhledávána pěšími turisty a cyklisty. Vede celým pohořím z úplného západu republiky z Chebu přes Klínovec, který je již v Ústeckém kraji, až na Sněžník u Děčína, odkud lze navázat přes Děčín na Labskou stezku.

Na české straně lze Krušnými horami putovat po Krušnohorské magistrále, na německé straně sousledně běží jedna z nejvýznamnějších dálkových cyklotras Německa nesoucí příznačný název Saská středohoří – „Sächsische Mittelgebirge I-6“.

Objevovat přírodní krásy, kulturní památky čí ochutnávat regionální jídla v příhraniční oblasti je dnes samozřejmé z obou stran hranice. Proč tedy nepropojit obě významné cyklostezky a neumožnit cyklistům přejíždět propojkami? Proto vznikl díky projektu Ústeckého kraje z Cíle 3 „Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko – německém Krušnohoří“.

Nový příhraniční cykloregion tvoří síť téměř 600 kilometrů okružních cyklotras, spojených novými dobře vyznačenými propojkami. Propojky jsou lehce rozpoznatelné podle cedulek, na kterých je z jedné poloviny umístěno pod číslem 23 známé označení Krušnohorské magistrály a z druhé pak logo oranžového cyklisty, které představuje saskou cyklotrasu.

Dvanáct propojek nabízí skutečně pestrou škálu výletů pro náročně sportovce i „sváteční“ milovníky cykloturistiky a tvoří pomyslné příčky žebříku, který propojené cyklotrasy evokují.

Vydejte se na kole romantickou krajinou s malebnými scenériemi horské přírody. Krása vodních přehrad, rašelinišť a divokost horských luk je pro mnohé stále ještě neobjevenou oblastí. (ústecký kraj)