Na konci května proběhla v Ústí nad Labem prezentace aktuálního stavu příprav vysokorychlostní železnice Drážďany – Praha. Zájemci o výstavbu, zástupci dotčených měst a úřadů měli možnost se seznámit se stavem rozpracovanosti tohoto projektu, který by měl nejen navýšit přepravní kapacity, ale především výrazně zrychlit cestování po železnici jak mezi Prahou a Ústím nad Labem, tak mezi Ústím a Drážďany.

Plánovaná síť vysokorychlostní železnice v České republice by měla propojit Německo přes Ústí nad Labem s Prahou a dále s Brnem a Ostravou při pokračování do Rakouska a Polska. Spojení Drážďany – Praha se momentálně nachází ve stadiu dokončování Studie proveditelnosti. Úsek mezi Prahou a Litoměřicemi by mohl nabídnout výrazné zkrácení cesty již okolo roku 2030. V dalších úsecích by měly vzniknout dva nové tunely. Celkové dokončení trati a zprovoznění kompletního systému je odhadováno na rok 2050.

„O navýšení kapacity je poptávka především ze strany nákladních dopravců, ale zkrácení času na cestu z Ústí do Prahy na cca 25 minut ocení hlavně všichni obyvatelé tohoto regionu. Pak nebudou muset odcházet za prací do Prahy a shánět tam drahé bydlení,“ řekl ředitel Odboru strategie Správy železniční dopravní cesty Radek Čech.